Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC

 • Phát triển nhân viên (Khối văn phòng và Khối cửa hàng) nhằm tối ưu hiệu quả công việc theo định hướng chiến lược của Công ty

TRÁCH NHIỆM

 • Định kỳ tìm hiểu nhu cầu đào tạo của từng Phòng ban, bộ phận và vị trí công việc
 • Xây dựng chương trình đào tạo phù hợp dành cho các vị trí công việc
 • Xây dựng kế hoạch đào tạo, giám sát tiến độ và ngân sách đào tạo đảm bảo theo kế hoạch và mục tiêu đề ra
 • Đứng lớp đào tạo các khóa học theo yêu cầu
 • Đánh giá kết quả sau đào tạo
 • Xây dựng hệ thống báo cáo tiến độ thực hiện và đánh giá kết quả so với mục tiêu đề ra

NHIỆM VỤ CÔNG VIỆC

 • Training Needs Analysis:Thực hiện đánh giá nhu cầu đào tạo định kỳ và phát sinh đối với các vị trí công việc
 • Training Program:Thiết kế và thực hiện các chương trình đào tạo hội nhập (Orientation) dành cho nhân viên mới. Thiết kế và thực hiện các khóa học nội bộ dành cho thành viên Khối cửa hàng và Khối văn phòng. Lập kế hoạch đào tạo (đào tạo nội bộ, mời giảng, gửi học) theo nhu cầu đào tạo đã được phê duyệt
 • Training Materials: Xây dựng lộ trình đào tạo các cấp độ. Xây dựng tài liệu đào tạo các cấp. Ban hành và cập nhật giáo trình đào tạo định kỳ phù hợp với thực tế công việc. Xây dựng và cập nhật ngân hàng câu hỏi các kỳ thi nâng cấp nghiệp vụ
 • Training Budget: Lập ngân sách đào tạo hàng năm và giám sát thực hiện ngân sách phù hợp. Phối hợp các phòng ban thực thi kế hoạch đào tạo theo ngân sách đã phê duyệt.
 • Conduct Training: Trực tiếp đứng lớp các khóa học, ứng dụng các phương pháp đào tạo phù hợp để nâng cao kỹ năng, sự gắn kết của nhân viên, bao gồm các hoạt động thực tiễn và tương tác giữa các thành viên (bao gồm nhân viên trong hệ thống và franchisee)
 • Comprehend Operations: Tìm hiểu và nắm được các hoạt động của các Phòng ban (quy trình, thực tế phát sinh, ...) để thiết kế bài giảng phù hợp, mang lại hiệu quả đào tạo tốt nhất đến nhân viên
 • Evaluate training: Đánh giá chất lượng sau đào tạo, khảo sát hiệu quả ứng dụng sau khi đào tạo của nhân viên để phát triển hoặc điều chỉnh bài giảng, chính sách Cty. Tổ chức thực hiện đánh giá cấp độ định kỳ dành cho nhân viên Khối cửa hàng, đánh giá chất lượng nhân viên định kỳ để nâng cao chất lượng nhân viên
 • Collaborate: Phối hợp với cấp quản lý nhận phản hồi đánh giá từ khách hàng, quản lý để cải thiện chất lượng đào tạo
 • Giám sát hoạt động và chất lượng đào tạo tại các vùng miền (kể cả khu vực fracnchisee)
 • Quản lý và đánh giá nhân sự trong bộ phận đào tạo

TIÊU CHUẨN CÔNG VIỆC

 • Đào tạo nhân viên đủ tiêu chuẩn thực hiện công việc
 • Đánh giá định kỳ chất lượng đào tạo so sánh với mục tiêu yêu cầu
 • Đáp ứng nhu cầu đào tạo cần thiết theo chiến lược của Công ty

Job Requirement

NĂNG LỰC CẦN THIẾT

 • Mạnh về đánh giá và phân tích nhu cầu đào tạo (Training Needs Analysis and other Analytical ability)
 • Giỏi về Customer Services (Customer Centric)
 • Giỏi về Retail Sales Skills
 • Giỏi về Communication
 • Khá về Computer Skills
 • Giỏi về Public Speaking

HỌC VẤN VÀ KINH NGHIỆM

 • Đại học/Cao đẳng;
 • Kinh nghiệm 3-5 năm vị trí tương đương
 • Tiếng Anh giao tiếp, đọc hiểu;
 • Bắt buộc có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm là Trainer đào tạo tại các chuỗi bán lẻ, trung tâm đào tạo, ngành dịch vụ;
 • Từng trực tiếp training cho đối tượng từ Leader trở lên;
JOIN OUR TALENT NETWORK

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.